ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : บ้านพักคนงานราคาประหยัด
1
ห้องพักคนงาน 2 ห้องขนาด 2.5x6x2.5 เมตร
AL501
ห้องพักคนงาน 2 ห้องขนาด 2.5x6x2.6 เมตร
ราคา 0 บาท   ราคาถูกพิเศษ
ห้องพักคนงาน 4 ห้องขนาด 2.5x12.0x2.5 เมตร
AL502
ห้องพักคนงาน 4 ห้องขนาด 2.5x12.0x2.5 เมตร
ราคา 0 บาท   ราคาถูกพิเศษ
1